Special Lonen 2021

Special Lonen 2021

De Special Lonen 2021 is een handig naslagwerk voor u als werkgever of als hr-medewerker.

Deze special bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga.

Tevens bevat deze editie actuele cijfers en informatie over de Wet DBA, de auto van de zaak, een mogelijke thuiswerkvergoeding, de WKR en de Wet compensatie transitievergoeding.

De hoofdstukken 7 tot en met 8 in deze special gaan in op diverse coronagerelateerde maatregelen.

Let op!
Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, komen er vanuit de overheid telkens nieuwe aanvullingen op of verbeteringen van (nieuwe) regelingen door corona. Het overzicht in deze special is geschreven met de kennis tot en met 12 januari 2021, 20:00 uur.

  1. Varia loon- en premieheffing
  2. Vervoer
  3. Werkkostenregeling
  4. Wet tegemoetkoming loondomein
  5. Wet DBA
  6. Varia Arbeidsrecht
  7. Corona en thuiswerken
  8. Corona en bijzonderheden werknemer

 

Benieuwd naar het wapen van Woudenberg?

Lees meer