Nieuwe website HR & Salaris Gemak Portaal

Nieuwe website HR & Salaris Gemak Portaal

Per 1 januari 2023 is er een nieuwe url om in het portaal te kunnen inloggen van toepassing. Ik heb hieronder deze url vermeld. De oude url is vanaf 1 januari 2023 niet meer van toepassing. Het is raadzaam om de bijgevoegde url ook aan alle werknemers ter beschikking te stellen.

https://portaal.hrsg.nl/25001383

Benieuwd naar het wapen van Woudenberg?

Lees meer