Betaling studiekosten kind soms een schenking

Betaling studiekosten kind soms een schenking

Betaalt u de studiekosten van uw kind, dan zal dit over het algemeen geen of een vrijgestelde schenking zijn. De Belastingdienst heeft een standpunt ingenomen over wanneer dat wel en niet het geval is. Betaalt u de studiekosten van uw kind jonger dan 21 jaar, dan is in ieder geval geen sprake van een schenking. In reguliere gevallen zal ook geen sprake zijn van een schenking als het kind 21 jaar of ouder is, mits het kind de studie vóór de 21e verjaardag is begonnen. Van een regulier geval is volgens de Belastingdienst sprake als er geen bovenmatige studietoelage is, uw kind niet in het eigen levensonderhoud en studiekosten kan voorzien, de betaling door de ouders voortkomt uit hun gegoedheid en het kind voldoende studievoortgang maakt. In overige gevallen is mogelijk wel sprake van een belaste schenking. De beoordeling hiervan ligt bij de Belastingdienst.

Benieuwd naar het wapen van Woudenberg?

Lees meer