Van de verhoging van de vaste voet van de bpm tot het vervallen van de bpm-vrijstelling voor de bestelauto en de korting op de bijtelling voor emissievrije auto’s: ook op het gebied van vervoer brengt het Belastingplan 2024 de nodige wijzigingen en gevolgen met zich mee. Lees hier waar u op moet letten.

6.1      Verhoging vaste voet bpm

Het aanschaffen van een nieuwe auto is in 2054 duurder. De vaste voet van de bpm gaat met € 200 omhoog. De bpm is een belasting die is verschuldigd bij de aanschaf van een nieuwe auto of motor. Voor elektrische auto’s geldt ook nog voor volgend jaar een vrijstelling voor de bpm. Deze wordt echter geschrapt per 2025, waardoor de aanschafprijs van elektrische auto’s in 2025  hoger is ten opzichte van 2024.

6.2      Bpm-vrijstelling bestelauto verdwijnt

Ondernemers die hun bestelauto meer dan 10% zakelijk gebruiken, betalen op dit moment geen bpm. Die vrijstelling vervalt per 2025. Omdat de bpm wordt berekend op basis van de uitstoot van CO2, treft deze maatregel niet de elektrische bestelauto’s; die blijven vrijgesteld van bpm. Alleen de niet-emissievrije bestelauto’s worden dus duurder.

Tip!
Wilt u nog gebruikmaken van de vrijstelling voor btw-plichtige ondernemers bij de aanschaf van een bestelauto? Bestel deze dan tijdig, zodat u in 2024 gebruikmaakt van de vrijstelling!

Tip!
De hoogte van de bpm op bestelauto’s is afhankelijk van de CO2-uitstoot. Het is dus bij vervanging van bestelauto’s na 1 januari 2025 fiscaal voordelig om uw bestelauto’s te vervangen door emissievrije varianten.

6.3      Aanpassing mrb-tarief voor campers, paardenvervoer en oldtimers

Verhoging mrb-tarief voor campers

De motorrijtuigenbelasting voor campers voor eigen gebruik wordt in 2024 verhoogd. Nu zijn campereigenaren 25% van de mrb verschuldigd die normaal gesproken zou gelden voor een personenauto met hetzelfde gewicht. Vanaf 2024 wordt dit tarief verhoogd naar 50%.

Verhoging mrb-tarief voor paardenvervoer

Vanaf 2024 wordt de mrb voor paardenvervoer voor niet-beroepsmatige paardensport duurder. Momenteel geldt hiervoor een tarief van 25% van de mrb, die normaal gesproken zou gelden voor een personenauto met hetzelfde gewicht. Vanaf 2024 wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Aflopen mrb-vrijstelling oldtimers

Op dit moment betaalt u voor oldtimers die 40 jaar of ouder zijn geen mrb. Vanaf 2028 zal deze regel alleen gelden voor voertuigen die vóór 1 januari 1988 zijn gemaakt. Voertuigen die na die datum zijn gemaakt, komen niet meer in aanmerking voor deze vrijstelling.

6.4.      Aanscherping regels rondom lagere bijtelling zonnecelauto’s

Voor nieuwe emissievrije auto’s geldt een korting op de bijtelling van de auto van de zaak. Deze korting bedraagt 6% voor 2023 en 2024 en 5% voor 2025. Vanaf 1 januari 2026 vervalt deze korting.

De korting wordt toegepast tot een maximale catalogusprijs, de zogenoemde ‘cap’. Vanaf 2023 bedraagt de cap € 30.000. De cap is echter niet van toepassing op emissievrije auto’s die rijden op waterstof of auto’s die zijn uitgerust met geïntegreerde zonnepanelen.

Er wordt voorgesteld om de geldende definitie voor bijtelling aan te scherpen voor auto’s met geïntegreerde zonnepanelen. Het vermogen van de zonnepanelen in wattpiek gedeeld door het verbruik in wattuur per kilometer moet minstens 7 zijn. Op dit moment is het criterium dat de zonnepanelen een vermogen moeten hebben van ten minste 1 kilowattpiek.

 

 

 

Benieuwd naar het wapen van Woudenberg?

Lees meer