Tabel 1                      Schijventarief loonbelasting/premie volksverzekeringen

Schijf Voor loon per jaar, vanaf bedrag tot de volgende schijf Loonbelasting/premie volksverzekeringen
Jonger dan AOW-leeftijd
1 € 0 36,97%
2 € 75.518 49,50%

 

Schijf Voor loon per jaar, vanaf bedrag tot de volgende schijf Loonbelasting/premie volksverzekeringen
AOW-leeftijd en ouder,

geboren in 1945 of eerder

1 € 0 19,07%
2a € 40.021 36,97%
3 € 75.518 49,50%

 

Schijf Voor loon per jaar, vanaf bedrag tot de volgende schijf Loonbelasting/premie volksverzekeringen
AOW-leeftijd en ouder,

geboren in 1946 of later

1 € 0 19,07%
2b € 38.098 36,97%
3 € 75.518 49,50%

 

Het tarief van de schijven is als volgt samengesteld:

Schijf Premiesoort Jonger dan de AOW-leeftijd AOW-leeftijd en ouder
1 Premie AOW 17,90%
Premie Anw 0,10% 0,10%
Premie Wlz 9,65% 9,65%

 

Loonbelasting 9,32% 9,32%
Totaal schijf 1 36,97% 19,07%
2a en 2b Loonbelasting 36,97% 36,97%
3 Loonbelasting 49,50% 49,50%

 

Tabel 2a                    Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen

Heffingskorting Jonger dan de AOW-leeftijd Bijzonderheid
Bedrag Percentage
Algemene heffingskorting  

€ 3.362

 

voor loon tot en met               € 24.812

Afbouw algemene heffingskorting

 

Maximale afbouw

 

 

 

€ 3.362

6,630% voor loon van meer dan         € 24.812

maar niet meer dan                € 75.518

 

bereikt bij                                € 75.518

 

Arbeidskorting

 

1e opbouwpercentage

1e opbouw maximaal

 

 

2e opbouwpercentage

2e opbouw maximaal

 

 

3e opbouwpercentage

3e opbouw maximaal

 

Totale arbeidskorting

Maximaal

 

 

 

€ 968

 

 

€ 4.190

 

 

€ 374

 

 

€ 5.532

 

 

 

8,425%

 

 

31,433%

 

 

2,471%

 

 

 

 

voor loon uit tegenwoordige

dienstbetrekking tot en met     € 11.490

 

 

voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van               € 11.490

tot en met                                € 24.820

 

 

voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking vanaf            € 24.820

 

 

bereikt bij                              € 39.957

Afbouw arbeidskorting

 

 

Maximale afbouw

 

 

 

€ 5.532

6,51% voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van               € 39.957

 

bereikt bij                                 € 124.934

Jonggehandicapten-korting € 898

 

Tabel 2b                   Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen

Heffingskorting AOW-leeftijd en ouder Bijzonderheid
Bedrag Percentage
Algemene heffingskorting  

€ 1.735

 

voor loon tot en met                € 24.812

Afbouw algemene heffingskorting

 

Maximale afbouw

 

 

 

 

€ 1.735

 

3,420%

 

voor loon van meer dan           € 24.812

maar niet meer dan                 € 75.518

 

bereikt bij                                 € 75.518

 

Arbeidskorting

 

1e opbouwpercentage

1e opbouw maximaal

 

 

2e opbouwpercentage

2e opbouw maximaal

 

 

3e opbouwpercentage

3e opbouw maximaal

 

Totale arbeidskorting

Maximaal

 

 

 

€ 501

 

 

€ 2.161

 

 

€ 192

 

 

€ 2.854

 

 

 

4,346%

 

 

16,214%

 

 

1,275%

 

 

 

 

voor loon uit tegenwoordige

dienstbetrekking tot en met     € 11.490

 

 

voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van               € 11.490

tot en met                                € 24.820

 

 

voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking vanaf            € 24.820

 

 

bereikt bij                              € 39.957

Afbouw arbeidskorting

 

 

Maximale afbouw

 

 

 

€ 2.854

3,358% voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van              € 39.957

 

bereikt bij €                            € 124.934

Jonggehandicapten-korting € 424
Ouderenkorting € 2.010 voor loon tot en met              € 44.770
Afbouw ouderenkorting

 

Maximale afbouw

 

€ 2.010

15,00%

 

voor loon vanaf                     € 44.770

 

bereikt bij                               € 58.170

Alleenstaande- ouderenkorting € 524

 

Tabel 3                      Minimumloon per 1 januari 2024 (aanpassing per 1 januari en 1 juli)

Leeftijd Percentage Per uur
21 jaar en ouder 100,00% € 13,27
20 jaar 80,00% € 10,62
19 jaar 60,00% € 7,96
18 jaar 50,00% € 6,64
17 jaar 39,50% € 5,24
16 jaar 34,50% € 4,58
15 jaar 30,00% € 3,98

 

Tabel 4                      Minimumloon bbl’er per 1 januari 2024 (aanpassing per 1 januari en 1 juli)

Leeftijd Percentage Per uur
21 jaar bbl 100% € 13,27
20 jaar bbl 61,50% € 8,16
19 jaar bbl 52,50% € 6,97
18 jaar bbl 45,50% € 6,04
17 jaar bbl 39,50% € 5,24
16 jaar bbl 34,50% € 4,58
15 jaar bbl 30,00% € 3,98

 

Tabel 5                      Premies werknemersverzekeringen

Soort premie Bedrag/percentage 2023 Bedrag/percentage 2024
Premie AWf laag  2,64%  2,64%
Premie AWf hoog  7,64%  7,64%
 Gedifferentieerde premie Whk Zie mededeling of beschikking Zie mededeling of beschikking
Gedifferentieerde premie Aof laag  5,82%  6,18%
Gedifferentieerde premie Aof hoog  7,11%  7,54%
Opslag Wko  0,50%  0,50%
Ufo premie  0,68%  0,68%
Grootte van de werkgever: afhankelijk van uw premieloonsom in 2022  
Gemiddeld premieloon werknemer € 36.200 € 37.700
Kleine werkgever: tot 25x gemiddeld premieloon € 905.000 € 942.500
Middelgrote werkgever: tot 100x gemiddeld premieloon € 3.620.000 € 3.770.000
Grote werkgever: 100x gemiddeld premieloon of hoger € 3.620.000 € 3.770.000

 

Tabel 6                      Loontijdvakbedragen maximumpremieloon en maximumbijdrageloon

Jaar Dag Week 4 Weken Maand Kwartaal Jaar
2023 € 257,52 € 1.287,61 € 5.150,46 € 5.579,66 € 16.739,00 € 66.956,00
2024 € 275,49 € 1.377,46 € 5.509,84 € 5.969,00 € 17.90700 € 71.628,00

 

Tabel 7                      Percentages Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet 2023 2024
Werkgeversheffing Zvw 6,68% 6,57%
Inhouding van bijdrage Zvw 5,43% 5,32%
Zeevarenden (waaronder ook deelvissers) 0,00% 0,00%
Maximumbijdrageloon voor Zorgverzekeringswet € 66.956 € 71.628

 

Tabel 8                      Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

  Schijfbedrag S&O-loon Percentage
De afdrachtvermindering bedraagt in de 1e schijf tot en met € 350.000 32%
Voor starters bedraagt de (verhoogde) afdrachtvermindering in de 1e schijf tot en met € 350.000 40%
De afdrachtvermindering over het meerdere bedraagt in de 2e schijf meer dan € 350.000 16%

 

Tabel 9                      RVU-drempelvrijstelling

  Jaar Bedrag
RVU­drempelvrijstelling, maandbedrag, max. 36 maanden 2021 € 1.847
In 2024 rekent u voor uitkeringstijdvakken voor ná 2024

ook met het bedrag van 2024. In de volgende jaren herrekent u het drempelvrijstellingsbedrag voor die jaren nadat het bedrag geïndexeerd is.

2022 € 1.847
2023 € 2.037
2024 € 2.182
2025 € 2.182

 

Tabel 10                    Vrijwilligersregeling

Vrijwilligersregeling (geen loon) 2023 2024
Normbedrag per jaar € 1.900 € 2.100
Normbedrag per maand € 190 € 210
Normbedrag per uur voor 21 jaar en ouder € 5 € 5,50
Normbedrag per uur bij jonger dan 21 jaar € 2,75 € 3,25

 

Tabel 11                    Bijtelling ter beschikking gestelde auto

Jaar Kortingspercentage Bijtelling na verrekening korting CAP
2024 6% 16% € 30.000
2025 5% 17% € 30.000
2026 0% 22% n.v.t.

 

Tabel 12                    Normbedragen en percentages werkkostenregeling

Onderwerp   Bedrag/percentage 2023 Bedrag/percentage 2024
Vrije vergoeding per kilometer Gerichte vrijstelling € 0,21 € 0,23
Vrije vergoeding thuiswerken Gerichte vrijstelling € 2,15 € 2,35
Verhuiskostenvergoeding Gerichte vrijstelling € 7.750 € 7.750
Producten eigen bedrijf Gerichte vrijstelling € 500 / 20% € 500 / 20%
Waarde van maaltijden Bijtelling per maaltijd € 3,55 € 3,90
Waarde van huisvesting/inwoning Bijtelling per dag € 6,10 € 6,70
Vrije ruimte: percentage van het totale loon loonbelasting/volksverzekeringen

tot en met een jaarloon van € 400.000

over het meerdere

 

 

3,00%

1,18%

 

 

1,92%

1,18%

Bijtelling ziektekostenregeling

Maximale waarde voor vrije verstrekking

 

€ 27

 

€ 27

Artiestenregeling: consumpties tijdens werktijd, onbelaste vergoeding per dag € 0,55

 

Tabel 13                    Lage inkomensvoordeel (LIV)

Minimum Maximum
Uurloongrens (gemiddeld uurloon) € 14,33 € 14,91
Aantal uren per jaar 1.248
Tegemoetkoming LIV € 0,49 per uur € 960,00 per jaar

 

Tabel 14                    Inkomensgrenzen 30%-regeling

Inkomensgrens loonheffing voor 30%-regeling 2023 2024
Loon werknemer met specifieke deskundigheid € 41.954 € 46.107
Loon werknemer met specifieke deskundigheid die nog geen 30 jaar is € 31.891 € 35.048
Aftopping salaris op WNT-norm € 233.000

 

Tabel 15                    Transitievergoeding

Jaar Bedrag
2023 € 89.000
2024 € 94.000

 

Tabel 16                    Overige normbedragen en percentages 

Normbedrag voor Bedrag/percentage 2023 Bedrag/percentage 2024
Minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang € 51.000 € 56.000
Pseudo-eindheffingen bij vertrekvergoedingen hoger dan € 576.000 € 672.000
Machtiging lager percentage tabel bijzondere beloningen als afwijking met te betalen inkomstenbelasting minimaal bedraagt € 227 / 10% € 227/ 10 %

 

Benieuwd naar het wapen van Woudenberg?

Lees meer